Polityka prywatności

Polityka Prywatności (stan na 1 lipca 2023r.)

  1. Administratorem Serwisu (zgodnie z definicją Serwisu w dokumencie Warunki Użytkowania) oraz administratorem danych osobowych jest SoOrchard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, KRS.: 0000865219, VAT: 701.100.11.59, REGON: 387336160 (dalej SoOrchard)
  2. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych należy zgłaszać bezpośrednio do biura zarządu spółki, w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www lub bezpośrednio na adres office@soorchard.com , zaś w przypadku kierowania korespondencji w formie tradycyjnej należy wysłać ją na adres siedziby SoOrchard wskazany w pkt. 1
  3. Podanie danych osobowych i przesłanie ich do SoOrchard jest dobrowolne.
  4. Zgoda na przechowywanie przez SoOrchard danych osobowych wprowadzonych do formularza jest wydawana w momencie ich transmisji do SoOrchard.
  5. SoOrchard wyraża wyłącznie zgodę na otrzymywanie danych osobowych od osób i podmiotów, które zgodnie z prawem są umocowane do przekazywania takich danych osobowych.
  6. Dane osobowe będą wyłącznie udostępnianie SoOrchard i jej pracownikom (współpracownikom) w zakresie niezbędnym do realizacji celu gospodarczego dla jakiego zostały te dane przekazane.
  7. W każdej chwili (w dniach i godzinach uznawanych za dni i godziny pracy) w terminach uznawanych za zgodne z obowiązującymi zasadami współżycia społecznego, masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, z możliwością ich poprawy, sprostowania, lub żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również możesz wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez SoOrchard – a zmiany te będą efektywne od daty złożenia przez Ciebie któregokolwiek z tych żądań.
  8. W każdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dot. ochrony danych osobowych.
  9. Niniejsza Polityka prywatności jest częścią dokumentacji serwisu a w szczególności Warunków użytkowania.