Referencje

Poświadczenia (stan na 1 lipca 2023 r.)

Informujemy, że niektóre treści prezentowane w Serwisie (zgodnie z definicją w dokumencie Warunki użytkowania) nie zostały przygotowane i/lub stworzone przez SoOrchard i są lub mogą być wykorzystywane zgodnie z określonymi przepisami, umowami, zasadami lub normami zwyczajowymi. Poniżej SoOrchard prezentuje treści, które zostały nam udostępnione przez osoby trzecie i albo jesteśmy zobowiązani do przedstawienia tego faktu, albo jesteśmy wdzięczni tym twórcom lub dystrybutorom treści za ich zaangażowanie.

Spis fotografii/grafiki:

https://www.freepik.com/free-photo/excited-man-black-denim-jacket-chilling-with-girlfriend-outdoor-portrait-happy-couple-exploring-city_12152891.htm#query=couple&position=15&from_view=search&track=sph

<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/excited-man-black-denim-jacket-chilling-with-girlfriend-outdoor-portrait-happy-couple-exploring-city_12152891.htm#query=couple&position=15&from_view=search&track=sph”>Image by lookstudio</a> on Freepik

https://www.freepik.com/free-photo/fresh-tasty-red-apples-wooden-basket-red-autumn-background_1301399.htm#query=apple%20orchard&position=7&from_view=search&track=ais

<a href=”https://www.freepik.com/free-photo/fresh-tasty-red-apples-wooden-basket-red-autumn-background_1301399.htm#query=apple%20orchard&position=7&from_view=search&track=ais”>Image by valeria_aksakova</a> on Freepik

https://www.freepik.com/free-photo/close-up-hyaluronic-acid-tratment_22894793.htm#page=2&query=cosmetic%20laboratory&position=11&from_view=search&track=ais

Image by <a href=”https://www.freepik.com/free-photo/close-up-hyaluronic-acid-tratment_22894793.htm#page=2&query=cosmetic%20laboratory&position=11&from_view=search&track=ais”>Freepik</a>